Zakład Radioterapii
Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100
- Rejestracja: 32 420 0 420

- Zarządzający Zakładem Radioterapii
lek. med. Robert Kwiatkowski: 32 42 00 135

- Zastępca Zarządzającego Zakładem Radioterapii
dr fiz. Marcin Dybek: 32 42 00 117

- Zarządzający Pracownią Fizyki Medycznej
dr n. fiz. Włodzimierz Łobodziec: 32 42 00 125

- Recepcja Zakładu Radioterapii: 32 42 00 100, wewn. 103 lub 104

- Inspektorzy Ochrony Radiologicznej
dr fiz. Marcin Dybek - 32 42 00 117
mgr Aleksander Ciba - 32 42 00 117


Zakład posiada certyfikat ISO 9001:2008

Informacje dla pacjentów:
W celu uzyskania informacji na temat leczenia w Zakładzie Radioterapii, można zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00, jak również telefonicznie pod nr 32 42 00 100, wewn. 103 lub 104.
Zakład Radioterapii rozpoczął działalność w styczniu 2000 r.
Ośrodek współpracuje z Kliniką Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej realizując rutynowo od 2000 roku procedurę TBI u osób dorosłych oraz u dzieci i jest przygotowany do leczenia chorób nowotworowych we wszystkich lokalizacjach.
W lipcu 2002 r. Zakład Radioterapii został poddany kontroli zewnętrznej przez firmę Lloyd's Register Quality Assurance, która potwierdziła certyfikatem, że System Kontroli Jakości istniejący w ośrodku jest zgodny z normą ISO 9001:2000 (obecnie Zakład Radioterapii posiada certyfikat ISO 9001:2008).
Nasz ośrodek posiada również - zatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - System Kontroli Jakości w zakresie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla celów medycznych.
Zakład Radioterapii oferuje wyspecjalizowany zakres usług realizowanych bezpośrednio po zakwalifikowaniu zdiagnozowanego pacjenta do leczenia.

Jakość usług gwarantowana jest poprzez:
  • zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
  • rozpoznawanie najnowszych metod leczenia i wprowadzanie możliwych do zastosowania w Zakładzie Radioterapii,
  • używanie nowoczesnego w pełni nadzorowanego sprzętu,
  • ciągłe doskonalenie wiedzy medycznej personelu.


W Zakładzie Radioterapii działają następujące pracownie:

Pracownia Fizyki Medycznej
Pracownia Fizyki Medycznej wyposażona jest w systemy planowania radioterapii:
  • Oncentra MasterPlan - firmy NUCLETRON,
  • XIO - firmy ELEKTA CMS Software,
  • MONACO - firmy ELEKTA CMS Software umożliwiający realizację najnowszych dynamicznych technik planowania leczenia IMRT i VMAT,
  • ABACUS - firmy Varian Medical System.

Do podstawowych zadań Pracowni Fizyki Medycznej, oprócz przygotowania pacjentów do radioterapii, należą także dozymetria promieniowania jonizującego oraz stała kontrola geometrii przyspieszaczy i symulatora.

Pracownia Symulatora
W pracowni jest zainstalowany symulator SIMULIX EVOLUTION firmy NUCLETRON an ELEKTA GROUP.

Pracownia Brachyterapii
W pracowni zainstalowane urządzenie HDR (High Dose Rate) - firmy GammaMed Varian Medical System.

Pracownia akceleratorów
W pracowni są zainstalowane dwa identyczne przyspieszacze SYNERGY firmy ELEKTA, które umożliwiają realizację konformalnej radioterapii 3D oraz specjalistycznych technik radioterapii, takich jak: IMRT (Intensity - Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumertic Modulated Arc Therapy). Ponadto akceleratory wyposażone są w dwa rodzaje systemów obrazowania: iView GT oraz XVI (X-ray Volume Imaging), dzięki którym możliwa jest weryfikacja bieżącego, w stosunku do zaplanowanego, ułożenia pacjenta. Przyspieszacze umożliwiają terapię promieniowaniem X 6 MV i 15 MV oraz wiązkami elektronów o energii 4, 9, 12, 15, 18 MeV.

Szczegółowe dane dotyczące napromieniania poszczególnych pacjentów są przesyłane do przyspieszaczy z systemu zarządzania danymi pacjentów MOSAIQ firmy IMPAC Software.


PERSONEL

Leczenie pacjentów w Zakładzie Radioterapii prowadzone jest przez specjalistów w dziedzinach radioterapii, onkologii klinicznej oraz fizyki medycznej.
Personel był szkolony w najlepszych ośrodkach w Polsce i za granicą, co pozwala na stosowanie najnowszych metod leczenia chorych na nowotwory.

Profesjonalizm wszystkich pracowników, oprócz wiedzy merytorycznej, przejawia się w przyjaznym nastawieniu do pacjenta i lekarzy, z którymi Zakład współpracuje.


Dodatkowe materiały:
     
Aparat_do_brachyterapii Aparat_do_brachyterapii Pracownia akceleratora Pracownia akceleratora Pracownia symulatora Pracownia symulatora
Radioterapia - wejście Radioterapia - wejście Rejestracja Rejestracja _I_N_F_O_R_M_A_C_J_A_ DLA PACJENTÓW (plik .doc) _I_N_F_O_R_M_A_C_J_A_ DLA PACJENTÓW (plik .doc)
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by