Lloyd's Register Quality Assurance Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
Zespół nr 1
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice

TELEFONY
- Centrala: 32 42 00 100

- Zarządzający (lek. med. J. Świtała): wewnętrzny 303, nr bezpośredni 32 42 00 303
- Dyżurka lekarska: wewnętrzny 302, nr bezpośredni 32 42 00 302
- Anestezjolodzy (Zarządz.: dr n. med. E. Frączyk): wewn. 305, nr bezpośr. 32 42 00 305
- Dyżurka pielęgn. (Oddział Ginekologii): wewnętrzny 301, nr bezpośredni 32 42 00 301
- Sekretariat: wewnętrzny 317, nr bezpośredni 32 42 00 317
- Sala Porodowa: wewnętrzny 311, nr bezpośredni 32 42 00 311
- Oddział Położniczy: wewnętrzny 325, nr bezpośredni 32 42 00 325


Oddział Położniczo-Ginekologiczny znajduje się w centrum miasta, w pobliżu węzłów komunikacyjnych oraz dużych arterii drogowych. W odległości kilkuset metrów znajduje się Dworzec Kolejowy i Dworzec Autobusowy. Oddział posiada 70 łóżek: 35 łóżek na Oddziale Ginekologicznym i 35 łóżek na Pddziale Położniczym. (historia)


Certyfikat Szpital Bez BóluODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Na Oddziale Położniczym obowiązuje system "rooming in". Oddział był jednym z pierwszych w województwie, które wprowadziły system otwartych drzwi dla rodzin pacjentek oraz wprowadził tzw. porody rodzinne (80% porodów).

Blok Porodowy posiada dwie oddzielne sale porodowe z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. Jednocześnie mogą odbywać się dwa porody rodzinne przy zachowaniu pełnej intymności. Dzięki doskonale wyszkolonemu i doświadczonemu zespołowi anestezjologów Oddział oferuje Państwu odbycie porodu w różnych technikach znieczuleń przewodowych. Co druga pacjentka rodząca na naszym Oddziale korzysta z możliwości znieczulenia zewnątrzoponowego porodu. Tak duża ilość porodów w znieczuleniu stawia nasz Oddział na jednym z pierwszych miejsc wśród oddziałów w naszym kraju.

Odział posiada możliwość pobrania krwi pępowinowej do Polskiego Banku Komórek Macierzystych w celu przechowywania i hodowli komórek macierzystych.

Centrum wykonuje usługi ponadstandardowe w zakresie opieki położniczej

Od wielu lat Centrum realizuje założenia ogólnopolskiej akcji "Rodzić Po Ludzku". Centruml prowadzi stałe ankietowanie zadowolenia pacjentek z pobytu w Oddziale.

Od roku 2001 posiadamy tytuł: "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Tytuł ten przyznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundację Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF Szpitalom, które spełniają ogólnoświatowe zalecenia propagujące prawidłowy sposób postępowania i żywienia noworodka. Uzyskanie tytułu umożliwia nam realizację programu "Dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią". Przyszłe matki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Szkoły Rodzenia prowadzone przez lekarzy i położne Oddziału. Szkoła ta znajduje się na terenie Centrum.

W roku 2000 zdobyliśmy wysokie miejsce w rankingu prowadzonym przez "Gazetę Wyborczą" - "Rodzić po ludzku". Szczególnym wyróżnieniem było przyznanie przez pacjentki naszej położnej Marii Maksis tytułu Najżyczliwszej Położnej w Polsce. Ponadto trzech lekarzy z naszego Oddziału uzyskało tytuł "Lekarz przyjacielem kobiety" w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez redakcję "Twój Styl".


* * *


Poród w Znieczuleniu zewnątrzoponowym

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe jest najskuteczniejsza metodą łagodzenia bólu porodowego, a przy tym bezpieczną zarówno dla matki jak i dla płodu. W naszym Centrum stosujemy ją rutynowo od 1999 roku. W znieczuleniu zewnątrzoponowym rodzi ok. 50% pacjentek rodzących drogami natury.
powrót


Poród w wodzie

Pierwszy poród w wodzie odbył się w Polsce w 1996 roku w Łodzi, natomiast pierwszy opis porodu w wodzie pochodzi z 1804 z Francji. W Wielkiej Brytanii rodzi się pod wodą ok. 2000 dzieci rocznie. Rozpowszechnienie się tej techniki porodowej zawdzięczamy korzyściom płynącym z jej stosowania, zarówno dla matki, jak i dla płodu. Ciepła woda łagodzi ból porodowy, zapewnia relaksacje rodzącej, ułatwia rozwieranie się szyjki macicy, zmniejsza potrzebę stosowania środków analgetycznych i rozkurczowych, skraca I i II okres porodu oraz łagodzi moment dekompresji główki w II okresie porodu. Od początku 2003 roku poród w wodzie możliwy jest także w naszym Centrum. Kwalifikacja do porodu w wodzie powinna być przeprowadzona na kilka dni przed spodziewanym terminem porodu przez lekarza położnika pracującego w naszym Oddziale.
powrót


Poród Rodzinny

Szczególnym dniem w życiu każdej rodziny jest moment narodzin dziecka. W tym czasie wielu rodziców pragnie przebywać razem i wspólnie cieszyć się z przyjścia na świat oczekiwanego przez nich potomka. Od wielu już lat umożliwiamy naszym pacjentkom przebywać w tym ważnym dla nich momencie z bliską im osobą. Nie pobieramy za to żadnych dodatkowych opłat. Jednak ze względu na fakt, że wpuszczamy na oddział szpitalny osoby obce (nie hospitalizowane) prosimy o przestrzeganie regulaminu porodów rodzinnych oraz wskazówek personelu.
powrót


System rooming in

Aby umożliwić matkom stałe przebywanie z dzieckiem stosujemy w naszym Centrum system rooming in, będący przeciwieństwem systemu Kohorty. W tym systemie matki mają możliwość karmienia dziecka na żądanie, a także możliwość pielęgnacji swojego dziecka przez 24 godziny na dobę.
powrót


Indywidualna opieka położnej

Usługa obejmuje indywidualną opiekę wykwalifikowanej położnej w trakcie porodu. Szczegółowych informacji na temat usługi udzielają położne Sali Porodowej (telefon 32 42 00 311 - czynny całą dobę).
Czytaj więcej
powrótODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

Od 25 lat oddział nasz rozwija nowoczesne techniki operacyjne, w tym również endoskopowe. Dzięki wybudowaniu nowoczesnego Zakładu Radioterapii i otworzeniu Oddziału Onkologicznego i Oddziału Chemioterapii, pacjentki z nowotworami narządu rodnego mają zagwarantowane kompleksowe leczenie i opiekę. Od szeregu lat Oddział zajmuje się problemami związanymi z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami statyki narządu ograniczeniami płodności.

Oddział zwraca uwagę na permanentne doszkalanie personelu średniego i wyższego. W Oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy specjalistów. Lekarze zatrudnieni na oddziale pracują ponadto w Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej, w której istnieje także możliwość konsultacji ordynatorskich i profesorskich.

Zapewniamy profesjonalną, miłą i życzliwą opiekę całego personelu

Operacje ginekologiczne (rodzaje)

* * *


By móc być operowaną w naszym oddziale, potrzebne jest:
 • skierowanie do szpitala,
 • konsultacja u anestezjologa.
 • kwalifikacja do operacji przed przyjęciem.
 • szczepienia profilaktyczne.
W nagłych przypadkach do Centrum są przyjmowane pacjentki bez skierowań.
Wcześniejsze konsultacje skracają pobyt w szpitalu do minimum.


* * *


OPERACJE
 1. Usunięcie macicy
 2. Częściowe usunięcie macicy-amputacja nadszyjkowa macicy
 3. Usunięcie jajnika
 4. Usunięcie jajnika i jajowodu-usuniecie przydatków
 5. Usunięcie mięśniaków macicy
 6. Leczenie operacyjne wypadania macicy i pochwy
 7. Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu
 8. Diagnostyka endoskopowa
 9. Histeroskopia zabiegowa1. Usunięcie macicy

 • Wskazania:
  • mięśniaki macicy
  • nowotwory narządu rodnego (nowotwory złośliwe szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika)
  • endometrioza
  • nieprawidłowe krwawienia z macicy
  • wypadanie macicy

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  Usunięcie macicy drogą laparotomii (chirurgia otwarta), laparoskopii lub droga przezpochwową

powrót do operacji


2. Częściowe usunięcie macicy - amputacja nadszyjkowa macicy

 • Wskazania:
  • mięśniaki macicy
  • endometrioza
  • nieprawidłowe krwawienia z macicy

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  Częściowe usunięcie macicy drogą laparotomii (chirurgia otwarta) lub laparoskopii

powrót do operacji


3. Usunięcie jajnika

 • Wskazania:
  • endometrioza
  • ropień jajowodowo-jajnikowy
  • łagodne nowotwory jajnika
  • kastracja chirurgiczna w dziedzicznie uwarunkowanych nowotworach piersi i jajnika
  • rak jajnika

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  Usunięcie jajnika drogą laparotomii (chirurgia otwarta) lub laparoskopii

powrót do operacji


4. Usunięcie jajnika i jajowodu - usuniecie przydatków

 • Wskazania:
  • endometrioza
  • ropień jajowodowo-jajnikowy
  • łagodne nowotwory jajnika
  • kastracja chirurgiczna w dziedzicznie uwarunkowanych nowotworach piersi i jajnika
  • rak jajnika

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  Usunięcie jajnika i jajowodu drogą laparotomii (chirurgia otwarta) lub laparoskopii

powrót do operacji


5. Usunięcie mięśniaków macicy

 • Wskazania:
  • objawowe mięśniaki macicy w przypadku życzenia pozostawienia macicy

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  usunięcie mięśniaka macicy drogą laparotomii (chirurgia otwarta), laparoskopii lub histeroskopii

powrót do operacji


6. Leczenie operacyjne wypadania macicy i pochwy

 • Wskazania:
  • wypadanie macicy
  • wypadanie przedniej ściany pochwy
  • wypadanie tylnej ściany pochwy

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  • droga dostępu pochwowa lub brzuszna
  • bez użycia materiałów syntetycznych lub z użyciem materiałów syntetycznych
powrót do operacji


7. Leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu

 • Wskazania:
  • wysiłkowe nietrzymanie moczu w przypadku braku efektów leczenia zachowawczego

 • Sposoby leczenia operacyjnego:
  • operacje z użyciem taśmy podcewkowej
  • ostrzykiwanie zwieracza cewki moczowej
powrót do operacji


8. Diagnostyka endoskopowa
 1. histeroskopia ambulatoryjna

  Wskazania:
  • niepłodność
  • nieprawidłowe krwawienia z macicy
  • przerost endometrium
 2. laparoskopia diagnostyczna
  • niepłodność
  • zespół bólowy miednicy mniejszej
powrót do operacji


9. Histeroskopia zabiegowa

 • Wskazania:
  • przegroda macicy
  • mięśniaki podśluzówkowe
  • obfite miesiączki
powrót do operacjiBLOK PORODOWY
 1. Personel Bloku Porodowego
 2. Sale Porodowe
 3. Plan porodu
 4. Pozycje porodowe
 5. Metody łagodzenia bólu
 6. Co rodząca zabrać powinna
 7. Indywidualna opieka położnej podczas porodu
 8. Najczęściej zadawane pytania


1. Personel Bloku Porodowego

Opiekę nad pacjentkami sprawują dyplomowane położne z długoletnim stażem pracy i doświadczeniem zawodowym. Zespół położnych Bloku Porodowego stale doskonali swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i zjazdach naukowych. Zespół lekarzy i położnych jest do dyspozycji pacjentek przez całą dobę.
W czasie porodu są obecni: położna, lekarz położnik, neonatolog i jeżeli pacjentka korzystała ze znieczulenia porodu - anestezjolog.

powrót


2. Sale Porodowe

Blok Porodowy składa się z dwóch oddzielnych sal do porodów rodzinnych.

W jednej z sal znajduje się łóżko porodowe, worek "SAKO", piłka, drabinki i materac. Korzystanie z tych udogodnień w czasie porodu ułatwia kobiecie relaks i przyspiesza rozwieranie szyjki macicy.
Druga sala wyposażona jest w profesjonalną wannę do porodu lub immersji wodnej, łóżko porodowe, worek "SAKO" oraz piłkę. Kobiety korzystające z wody w czasie porodu łatwiej radzą sobie z bólem, znacznie rzadziej proszą o leki przeciwbólowe lub inne metody analgezji oraz mają znacznie wyższy poziom satysfakcji po porodzie.
Każda z sal posiada kompletny węzeł sanitarny z kabiną prysznicową.

- SYSTEM AUDIO
Kładziemy duży nacisk na zapewnienie pacjentkom poczucia bezpieczeństwa, intymności i kameralnej atmosfery podczas porodu.
W trakcie pobytu na Bloku Porodowym każda pacjentka może nieodpłatnie skorzystać z:
 • porodu rodzinnego z bliską rodzącej osobą (osoba towarzysząca proszona jest o przyniesienie czystej zmiennej osobistej odzieży i obuwia) i ona również może być informowana na bieżąco o przebiegu porodu
 • pobrania krwi pępowinowej do banku komórek macierzystych

Bardzo dbamy również, aby po porodzie mama miała nieprzerwany kontakt z dzieckiem "skóra do skóry". W ciągu pierwszych 2 godzin nie wykonujemy żadnych zbędnych zabiegów, ważenie i mierzenie noworodka następuje po 2 godzinach.

powrót


3. Plan porodu

Plan porodu to rodzaj dokumentu, w którym kobieta określa swoje oczekiwania i preferencje dotyczące porodu. Daje jej możliwość współdecydowania odnośnie jego przebiegu, bardziej świadomie uczestniczyć w porodzie. Jest opracowywany wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259)
Wzór planu porodu można otrzymać od lekarza prowadzącego ciążę lub w naszym Centrum w Poradni K, w Szkole Rodzenia, w Położniczej Izbie Przyjęć, na Bloku Porodowym lub na naszej stronie internetowej www.kco.katowice.pl

Plan porodu - wzór (pdf)

powrót


4. Pozycje porodowe
Poród w naszym Centrum można odbyć w dowolnych pozycjach, tj. na boku, na stojąco, na siedząco, w pozycji kolankowo-łokciowej, kucznej, a także w wodzie. Umożliwia to rodzącej aktywne uczestniczenie w I i II okresie porodu, zmniejsza odczuwanie bólu przez rodzącą i poprawia komfort porodu.

Rodzące instynktownie zmieniają pozycję ciała i sposób poruszania się, dostosowując je do własnych potrzeb i zaawansowania porodu. Pozycje wertykalne wpływają na sprawniejszy przebieg porodu, ułatwiają dziecku prawidłowe wstawianie się w kanał rodny, zmniejszają odczuwanie bólu porodowego, dają kobiecie poczucie panowania nad sytuacją, powodują przypływ sił i energii.

Nie stosujemy rutynowego nacięcia krocza, jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach. Ochronie krocza sprzyja poród w w/w pozycjach.

powrót


5. Metody łagodzenia bólu
 • znieczulenie zewnątrzoponowe

  W 1999 r. jako pierwsi na Śląsku wprowadziliśmy znieczulenie przewodowe porodu na życzenie rodzącej, dostępne bez ograniczeń przez całą dobę. Do 2013 roku wykonaliśmy ok. 8000 znieczuleń przewodowych. O wyborze rodzaju znieczulenia przewodowego, najbardziej odpowiedniego na danym etapie porodu decyduje lekarz anestezjolog wraz z położnikiem. Jako najskuteczniejsze w analgezji porodu uznajemy znieczulenie zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe i połączenie obu metod. Znieczulenie to jest bardzo skuteczną metodą znoszenia bólu podczas całego porodu - zmniejsza jego odczuwanie w 75-100 proc. Nie zaburza jego przebiegu. Rodzące są świadome tego, co się dzieje dookoła, łatwiej się rozluźniają i koncentrują na technikach oddechowych. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że poród w znieczuleniu przewodowym trwa krócej i jest mniej urazowy dla matki i dziecka. Ponadto znieczulenie zewnątrzoponowe nie zaburza mobilności pacjentki w trakcie porodu, można je przedłużyć na okres poporodowy w przypadku bolesnego obkurczania się macicy podczas karmienia. Zniesienie bólu powoduje relaksację i wyciszenie rodzącej, co sprzyja dobrej współpracy z personelem i optymalizuje przebieg porodu.
  Pacjentki, które chciałyby skorzystać z takiej formy łagodzenia bólu porodowego proszone są wykonanie ok. 2-3 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu badań: układu krzepnięcia i morfologii i zgłoszenie się z wynikami i karta ciąży na konsultacje anestezjologiczną w Oddziale. Konsultację można odbyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty i niedzielę przez cały dzień.
  Znieczulenia do porodu wykonujemy nieodpłatnie.

 • TENS - przezskórna elektryczna stymulacja nerwów.

  TENS jest urządzeniem wielkości telefonu komórkowego zasilany baterią. Do urządzenia są podłączone cztery płaskie, żelowe elektrody, przyklejane jak plastry do pleców rodzącej. Aparat jest wyposażony w pilota, który służy do zmiany natężenia stymulacji. W czasie bolesnych skurczy przyklejamy elektrody do pleców rodzącej i włączamy urządzenie. W momencie rozpoczęcia skurczu rodząca przyciska włącznik na pilocie, regulując siłę impulsu elektrycznego. Impuls ten dociera do ciała w miejscu przypięcia elektrod, wywołując efekt przeciwbólowy-zamiast bólu kobieta odczuwa lekkie mrowienie w okolicy elektrod.

 • poród w wodzie i immersja wodna

  Woda podczas porodu daje poczucie rozluźnienia, poród w wodzie przebiega szybciej, a działanie wody można porównać do działania środków przeciwbólowych. Tkanki krocza stają się bardziej rozluźnione i podatne na rozciąganie. Rzadziej konieczne jest wykonanie nacięcia krocza. Woda w znakomity sposób relaksuje rodzącą kobietę, eliminując stres związany z porodem.

  Zalety porodu w wodzie i immersji wodnej:
  • ciepła woda łagodzi napięcie nerwowo-mięśniowe, przez co zmniejsza ból.
  • lekkie falowanie wody stymuluje poród, co wpływa na skrócenie czasu porodu.
  • łatwiejsze przyjmowanie dowolnej pozycji.
  • relaks w wodzie wpływa na szybsze rozwieranie się szyjki macicy
  • szybsze zstępowanie główki w kanale rodnym
  • łagodne przejście "z wody do wody" zmniejsza stres związany ze zmianą środowiska.

 • aromaterapia

  Aromaterapia w sali porodowej, zarówno w I i w II okresie porodu zyskuje coraz więcej zwolenników. Można doświadczyć znakomitego wpływu zapachu na stan psychofizyczny rodzącej, komfort i jej aktywność niezbędną w czasie porodu. Niektóre zapachy poprawiają komfort psychomotoryczny, a inne działają uspokajająco wzmagając koncentrację.

 • muzykoterapia (relaksacja)

  Muzykoterapia powoduje zmniejszenie odczucia lęku i wprowadza przyjemną atmosferę na bloku porodowym. Powoduje podnoszenie progu bólowego, normalizuje ciśnienie tętnicze krwi, ułatwia oddychanie, zmniejsza czas trwania I okresu porodu, dobrze wpływa na stan dziecka, natomiast w II okresie porodu zachęca do podjęcia wysiłku, do działania.

 • masaż

  Masaż jest metodą odprężającą i relaksującą, która jest znana i stosowana od stuleci. Podczas porodu pomaga rozładować wewnętrzne napięcie w ciele kobiety, dodaje energii i sił, ale także może być traktowany jako forma komunikowania się z rodzącą.

 • gaz Entonox

  Wziewna alternatywa łagodzenia bólu porodowego.
  Gaz jest mieszaniną podtlenku azotu i tlenu w równych częściach. Z każdym wdechem następuje rozluźnienie mięśni miednicy, przez co skurcze są zdecydowanie mniej bolesne. W czasie korzystania z tego rodzaju znieczulenia nie jest konieczna obecność lekarza anestezjologa. Stosowanie gazu Entonox jest bezpieczne dla matki i dziecka, nie wydłuża czasu trwania porodu i nie powoduje zaburzeń czynności skurczowej macicy.
powrót

6. Co rodząca zabrać powinna
 1. dokumenty- karta ciąży, karta NFZ, dowód osobisty,
 2. badania - grupa krwi (oryginał), USG, Dodatkowe wyniki badań wykonywanych w ciąży, ew. konsultacje od lekarzy specjalistów
 3. dla dziecka - pieluchy jednorazowe typu np. Pampers ok. 20 szt., chusteczki nawilżane, krem do pielęgnacji pośladków
 4. dla pacjentki - 2-3 koszule umożliwiające karmienie, 1 koszula do porodu z krótkim rękawem, 3-4 paczki podpasek typu np. Bella "Mamma", 10 podkładów chłonnych (60x90 cm), przybory toaletowe, ręczniki, szlafrok, pantofle, sztućce, kubek, talerzyk, niegazowana woda mineralna
powrót


7. Indywidualna opieka położnej podczas porodu

Istnieje możliwość indywidualnej opieki położnej w trakcie porodu w ramach usług dodatkowych. Umowę taką zawiera pacjentka z Dyrekcją Centrum, a opłacana jest po porodzie.
Koszt usługi wynosi 810 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z wybraną przez siebie położną,informacje pod nr 32 42 00 311.

W trakcie pobytu na Bloku Porodowym każda pacjentka może nieodpłatnie skorzystać z:
 • porodu rodzinnego z bliską rodzącej osobą (osoba towarzysząca proszona jest o przyniesienie czystej zmiennej osobistej odzieży i obuwia) i ona również może być informowana na bieżąco o przebiegu porodu
 • pobrania krwi pępowinowej do banku komórek macierzystych
  Bardzo dbamy również, aby po porodzie mama miała nieprzerwany kontakt z dzieckiem "skóra do skóry". W ciągu pierwszych 2 godzin nie wykonujemy żadnych zbędnych zabiegów, ważenie i mierzenie noworodka następuje po 2 godzinach.
powrót

8. Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy będę wiedziała, że zaczął się poród?

  Zarówno dnia jak i godziny porodu nie da się zaplanować. Na podstawie daty ostatniej miesiączki wyliczany jest jedynie przybliżony dzień narodzin dziecka, jednak tylko ok. 5% dzieci rodzi się w tym terminie. Zdecydowana większość kobiet rodzi swoje dzieci między 38. a 41. tygodniem ciąży. Rozpiętość czasowa oczekiwania na dziecko jest zatem dosyć duża. Lekarz prowadzący ciążę powinien udzielić informacji, kiedy organizm kobiety zaczyna przygotowywać się do porodu. Rozpoczęcie porodu sygnalizują dwie sytuacje
  • pojawienie się regularnych, bolesnych skurczów macicy występujących częściej niż 10 min i trwających około 30 sek.,które przybierają na sile i wydłużają się
  • odejście wód płodowych
  Jeżeli pojawią się takie skurcze i/ lub odejdą wody płodowe, jest to sygnał dla rodziców, że powinni jechać do szpitala.
  Odejście czopa śluzowego czasem podbarwionego krwią świadczy jedynie o zbliżającym się porodzie, jednak nie jest sygnałem, że poród już się rozpoczął. Każda niepokojąca sytuacja, tj. krwawienie z dróg rodnych, nadmierne lub słabo odczuwalne ruchy dziecka również wymagają pilnej konsultacji lekarskiej.

 2. Chcę rodzić w Państwa Centrum - jakie formalności powinnam spełnić i jakie dokumenty powinnam mieć ze sobą?

  Każda pacjentka ma prawo rodzić w wybranym przez siebie szpitalu. Do porodu nie jest wymagane skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Nie obowiązuje też rejonizacja, czyli każda pacjentka (również z innego miasta czy województwa może rodzić w naszej placówce). Dokumentacja potrzebna do przyjęcia dostępna jest w zakładce "Co rodząca zabrać powinna".

 3. Czy poród rodzinny wiążę się z dodatkowymi formalnościami?

  W naszym Centrum każda pacjentka może nieodpłatnie skorzystać z porodu rodzinnego z bliską sobie osobą. Może to być mąż, partner, mama czy przyjaciółka. Nie wymagamy ukończenia kursu szkoły rodzenia, jednak zachęcamy do przygotowania się w ten sposób do porodu. Osoba towarzysząca proszona jest o przyniesienie ze sobą czystej zmiennej odzieży i obuwia.

 4. Jak powinnam się przygotować, aby skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego?

  Pacjentki, które chciałyby skorzystać z takiej formy łagodzenia bólu porodowego proszone są wykonanie ok. 2-3 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu badań: układu krzepnięcia i morfologii i zgłoszenie się z wynikami i karta ciąży na konsultacje anestezjologiczną w Oddziale. Konsultację można odbyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty i niedzielę przez cały dzień.
  Znieczulenia do porodu wykonujemy nieodpłatnie.
  Inne formy łagodzenia bólu porodowego nie wymagają specjalnego przygotowania.

 5. Chciałabym urodzić dziecko w wodzie - jak powinnam się przygotować?

  Wstępnej kwalifikacji do porodu w wodzie dokonuje lekarz prowadzący ciążę. Jeżeli nie stwierdza on p/wskazań, pacjentka powinna mieć przy sobie aktualny wynik wymazu bakteriologicznego z pochwy. Ostateczna kwalifikacja należy do lekarza sprawującego opiekę nad pacjentką w czasie porodu.

 6. Jak długo trwa pobyt po porodzie w szpitalu?

  Po porodzie fizjologicznym około 3 dni, po cięciu cesarskim około 5 dni (czas pobytu może ulec zmianie w zależności od stanu zdrowia mamy lub dziecka).

powrót


* * *


SZKOŁA RODZENIA

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Rodzenia

powrótDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

Dział Anestezjologii wyposażony jest w nowoczesny sprzęt a zatrudniony personel jest wysoko wykwalifikowany.

Zapewniamy bezpieczny i bezbolesny przebieg procedur diagnostycznych i leczniczych.

Miejscem naszego działania jest Oddział Ginekologiczny, Położniczy, Pracownie diagnostyczne Endoskopii i Bronchoskopii, Zakład Radioterapii oraz każde inne miejsce Centrum, w którym zaistnieje taka potrzeba.

W Oddziale Położniczym, jako w jednym z niewielu w Polsce, wykonujemy znieczulenia zewnątrzoponowe ciągłe porodu na życzenie pacjentki, po uprzedniej wstępnej konsultacji i kwalifikacji do znieczulenia.
Do 2013 roku wykonaliśmy ponad 8 tyś. znieczuleń do porodu. Wykonujemy również znieczulenia podpajęczynówkowe i mieszane (podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe), w zależności od wskazań.
95% cięć cesarskich wykonywanych w Oddziale Położniczym odbywa się w znieczuleniu przewodowym, tj. podpajęczynówkowym lub mieszanym.
W Oddziale Ginekologicznym wykonujemy znieczulenia do operacji ginekologicznych.
Naszym celem jest bezpieczny i bezbólowy przebieg operacji i okresu pooperacyjnego.

Mierzymy i leczymy ból pooperacyjny. Centrum posiada Certyfikat "Szpital bez bólu", który jest potwierdzeniem wprowadzenia i utrzymania standardu leczenia bólu pooperacyjnego.
Obecność zespołu anestezjologicznego w Pracowniach Endoskopii i Bronchoskopii zapewnia pacjentom bezstresowy i bezbólowy przebieg badań.

Szczegółowe informacje pod numerem: 32 42 00 305.

powrót


Dodatkowe materiały:
     
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by