Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych w Katowickim Centrum Onkologii

1. Katowickie Centrum Onkologii udziela świadczenia zdrowotne w zakresie:
 1. świadczeń szpitalnych,
 2. podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. medycyny pracy,
 5. pomocy doraźnej,
 6. pielęgnacji i opieki nad chorymi,
 7. diagnostyki medycznej,
 8. rehabilitacji leczniczej,
 9. orzekania i opiniowania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 10. indywidualnych badań i poradnictwa,
 11. komercyjnych porad i badań.

2. Do zadań Centrum należy:
 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w szczególności w zakresach:
  1. onkologia kliniczna,
  2. chemioterapia w trybie hospitalizacji oraz w trybie jednodniowym,
  3. terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe), w tym chemioterapia niestandardowa,
  4. radioterapia onkologiczna - teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
  5. choroby wewnętrzne,
  6. gastroenterologia,
  7. położnictwo i ginekologia,
  8. ginekologia onkologiczna,
  9. neonatologia,
  10. choroby płuc,
  11. dermatologia i wenerologia,
  12. dermatologia i wenerologia dziecięca,
  13. leczenie jednego dnia w zakresie: laryngologii, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, neurologii z zakresu neurochirurgii, onkologii, dermatologii, urologii,
  14. chirurgia ogólna, onkologiczna, naczyniowa,
  15. geriatria,
  16. anestezjologia i intensywna terapia;
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w szczególności w zakresach:
  1. onkologia,
  2. chemioterapia,
  3. terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe),
  4. choroby wewnętrzne,
  5. schorzenia tarczycy,
  6. gastroenterologia,
  7. ginekologia,
  8. położnictwo,
  9. ginekologia onkologiczna,
  10. ginekologia dla dziewcząt,
  11. patologia ciąży,
  12. leczenia niepłodności,
  13. neonatologia,
  14. preluksacja,
  15. chirurgia ogólna, onkologiczna,
  16. chirurgia ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  17. dermatologia i wenerologia,
  18. dermatologia i wenerologia dziecięca,
  19. leczenie bólu,
  20. gruźlica i choroby płuc,
  21. laktacja
  22. otolaryngologia,
  23. kardiologia,
  24. alergologia,
  25. diabetologia,
  26. profilaktyka chorób piersi,
  27. okulistyka,
  28. neurologia,
  29. pediatria,
  30. choroby metaboliczne,
  31. choroby naczyń,
  32. hepatologia,
  33. geriatria,
  34. profilaktyka uzależnień,
  35. podstawowa opieka zdrowotna,
  36. medycyna pracy
  37. rehabilitacja lecznicza,
  38. pomoc doraźna,

 3. prowadzenie działalności diagnostycznej,
 4. prowadzenie szpitalnego banku krwi,
 5. świadczenie usług farmaceutycznych w aptece szpitalnej,
 6. prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 7. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 8. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób,
 9. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 10. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by