2017-11-13
Oferta pracy nr 2017/28 - Informacja z 27.03.2018 o zakończeniu procesu rekrutacji


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni
osobę na stanowisko REFERENTA w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych

WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie kierunkowe,
 • praktyczna znajomość prawa pracy,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


WYMAGANIA DODATKOWE:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność


UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Zakres obowiązków: prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników KCO, spraw związanych ze szkoleniami pracowników, spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Centrum.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 28/2017"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 28/2017 na stanowisko: referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych" prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia 24.11.2017 r.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Centrum) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Informacja z dnia 24.11.2017 r. o przedłużeniu terminu składania ofert pracy do dnia 01.12.2017 r. na stanowisko referenta w dziale ds. osobowych i organizacyjnych


Informacja z dnia 01.12.2017 r. o przedłużeniu terminu składania ofert pracy do dnia 08.12.2017 r. na stanowisko referenta w dziale ds. osobowych i organizacyjnych


Informacja z dnia 08.12.2017 r. o przedłużeniu terminu składania ofert pracy do odwołania na stanowisko referenta w dziale ds. osobowych i organizacyjnych
(oferta pracy Nr 28/2017)


Informacja z dnia 24.01.2018 r. o osobach zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko referenta do Działu ds. osobowych i organizacyjnych

Wykaz osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko referenta do Działu ds. osobowych i organizacyjnych (oferta nr 28/2017):

Rozmowa kwalifikacyjna w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych w dniu 29.01.2018 r. od godz 09.00 w budynku Administracji (parter, pokój 104)
 • Hajduk Dominika - godz. 09.00
 • Eizerman Agnieszka - godz. 09.15
 • Paliwoda Ewelina - 09.30
 • Ziemczyk Aleksandra - godz. 09.45
 • Latusek Gzimka - godz. 10.00
 • Katarzyński Krzysztof - godz. 10.15Informacja z dnia 01.02.2018 r. W związku z nie wyłonieniem kandydata do zatrudnienia po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wznawia się nabór na stanowisko

referenta w dziale ds. osobowych i organizacyjnych

(oferta pracy Nr 28/2017)


Informacja z dnia 15.02.2018 r. - Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20.02.2018 r.: (dotyczy oferty pracy nr 28/2017)

 • Agnieszka Klimczok-Cieśla - godz. 09.00
 • Joanna Głogowska - godz. 09.15


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Centrum) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Informacja z dnia 27.03.2018 r. o zakończeniu procesu rekrutacji.
(oferta pracy Nr 28/2017)

W związku z niewyłonieniem w okresie od dnia 08.11.2017 r. do dnia 27.03.2018 r. kandydata do zatrudnienia na stanowisko referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych procedura naboru została zakończona.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 28.03.2018 r. złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni tj. do dnia 10.04.2018 r. Nieodebrane do dnia dokumenty aplikacyjne ulegną trwałemu zniszczeniu


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by