2017-11-06
Oferta pracy nr 2017/27


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni
PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE do pracy w Dziale Anestezjologii/Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WYMAGANIA:
 • wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie: wyższe lub średnie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,


WYMAGANIA DODATKOWE:
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • komunikatywność


UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej
 • pracy indywidualnej oraz w zespole
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach


WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 27/2017"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne na stanowisko pielęgniarki w Dziale Anestezjologii/Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia 30.11.2017r.

Niekompletne, źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Katowickie Centrum Onkologii skontaktuje się telefonicznie z osobami wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by