2017-10-20
Oferta pracy nr 2017/25


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

pilnie zatrudni
LEKARZA SPECJALISTĘ do pracy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • specjalizacja w zakresie chirurgii ortopedycznej/ chirurgii urazowo-ortopedycznej/ ortopedii i traumatologii/ ortopedii i traumatologii narządu ruchu


WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
  • podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko lekarza w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm."


Forma współpracy oraz płacy do uzgodnienia z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa (telefon kontaktowy 32-42-00-152).

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko lekarza w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami ) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by