2017-10-02
Oferta pracy nr 2017/21


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

pilnie zatrudni
LEKARZA SPECJALISTĘ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • specjalizacja w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.


WYMAGANE DOKUMENTY:
  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 21/2017"
  • wypełniony załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
  • podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm."


Warunki pracy i płacy do uzgodnienia (telefon kontaktowy 32-42-00-152)

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26..

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by