2017-06-13
Oferta pracy nr 2017/09


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni
SALOWE

WYMAGANIA:
 • wykształcenie minimum podstawowe,

MILE WIDZIANE:
 • doświadczenie pracy w placówce służby zdrowia

DODATKOWE WYMAGANIA:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko salowej, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182, ze zmianami)"

Osoby zainteresowane udziałem również w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014, poz.1182, ze zmianami )."

Dokumenty aplikacyjne z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 2017/09 na stanowisko: SALOWA", prosimy przesłać na adres:
Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, (nie zawierające oświadczenia o zgodzie na udział w ewentualnych przyszłych rekrutacjach w 2017r.) ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by