2018-06-20
Oferta pracy nr 2018/17


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni do pracy w Aptece szpitalnej mgr farmacji

WYMAGANIA
 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • ukończony staż.

Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy w pracowni cytostatyków,

UMIEJĘTNOŚCI
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • zdolność szybkiej adaptacji w nowym środowisku pracy
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zakres obowiązków: wydawanie leków i artykułów sanitarnych jedynie na podstawie recept lub zapotrzebowań, sprawdzanie recept i zapotrzebowań pod względem obowiązujących przepisów i wymagań nauki, oraz czy dawki przepisanych leków nie przekraczają dawek dla nich przewidzianych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej oraz opisywanie recept, sporządzanie i wydawanie preparatów galenowych, leków, płynów iniekcyjnych i odczynników, kontrolowanie jakości i tożsamości leków jak i surowców farmaceutycznych, sprawowanie fachowego nadzoru nad powierzoną przez kierownika aparaturą, sprzętem aptecznym i laboratoryjnym.

Wymagane dokumenty:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 17/2018”
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonym oświadczeniem,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko mgr farmacji w Aptece prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 do dnia 22.06.2018 r.

Niekompletne źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy, Klauzula, Oświadczenie Kwestionariusz osobowy, Klauzula, Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by