2018-06-06
Oferta pracy nr 2018/15


Katowice Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni księgową w ramach umowy na zastępstwo

WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia),

DODATKOWE WYMAGANIA:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • monitorowanie i przestrzeganie terminów płatności rozliczeń finansowych z kontrahentami
 • wystawianie faktur sprzedażowych
 • wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedaży, not księgowych i poleceń księgowania
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami
 • kontrola formalno-rachunkowa, dekretacja i ewidencja dokumentów dotyczących kosztów działalności na kontach zespołu „4” i „5”.
 • uzgadnianie obrotów i sald
 • prowadzenie rozliczeń wynikających z realizowanych umów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 15/2018”
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z podpisanymi: klauzulą informacyjną oraz załączonym oświadczeniem,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze.

Dokumenty aplikacyjne z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 15/2018 na stanowisko: księgowej" prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 22.06.2018 r.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy, Klauzula, Oświadczenie Kwestionariusz osobowy, Klauzula, Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by