2018-05-15
Oferta pracy nr 2017/13


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni informatyka

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: kierunek informatyczny,
 • znajomość systemów operacyjnych i serwerowych,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń biurowych i sieciowych.

Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Dodatkowe wymagania:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

Umiejętności:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zakres obowiązków: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz infrastruktury technicznej Centrum w tym udział w procesie związanym z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych (umożliwiającym wszczęcie i przeprowadzanie postępowania w sposób elektroniczny).

Wymagane dokumenty:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 13/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie

Dokumenty aplikacyjne z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 13/2018” prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 18.06.2018 r.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Centrum) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by