2018-04-06
Oferta pracy nr 2018/09 - Informacja z 17.05.2018 o zakończonym procesie rekrutacji


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni osobę na stanowisko
REJESTRATORKI MEDYCZNEJ (1 etat) do pracy w Poradni Specjalistycznej

NASZE WYMAGANIA:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office), internetu oraz urządzeń biurowych,
Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym charakterze.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników oraz wykonywanie czynności (prac) dokumentacyjnych w szczególności w zakresie dokumentacji medycznej, statystycznej, administracyjnej związanej z działalnością Poradni w tym wprowadzanie danych do systemu komputerowego;


WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 09/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne na stanowisko rejestratorki medycznej w Poradni Specjalistycznej prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, do dnia 20.04.2018 r.

Niekompletne źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Informacja z dnia 04.05.2018 r. o osobach zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko rejestratorki medycznej w Poradni Specjalistycznej

Wykaz osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko rejestratorki medycznej w Poradni Specjalistycznej (oferta nr 09/2018):

Rozmowa kwalifikacyjna w Poradni Specjalistycznej w dniu 09.05.2018 r.
 1. Czeczota Aleksandra - godz. 09.00
 2. Bakalarz Aleksandra - godz. 09.15
 3. Zarębińska Marzena - godz. 09.30
 4. Dziewulska Joanna - godz. 09.45
 5. Krętosz Teresa - godz. 10.00
 6. Cischowska Maria - godz. 10.15
 7. Ogórek Aneta - godz. 10.30

Rozmowa kwalifikacyjna w Poradni Specjalistycznej w dniu 11.05.2018 r.
 1. Niedźwiecka Agnieszka - godz. 11.30
 2. Murowska Anna - godz. 11.45
 3. Kisiel Marlena - godz. 12.00
 4. Lubik Adela Aldona godz. 12.15
 5. Domagała Martyna - godz. 12.30
 6. Grajdek Paulina - godz. 12.45
 7. Dojka Natalia - godz. 13.00
 8. Maciejak Małgorzata - godz. 13.15Informacja z dnia 17.05.2018 r. o zakończonym procesie rekrutacji.

W wyniku naboru na stanowisko rejestratorki medycznej w Poradni Specjalistycznej (oferta pracy Nr 09/2018) osoby zakwalifikowane do zatrudnienia:
 • Pani Małgorzata Maciejak


Jednocześnie informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 17.05.2018 r. złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane do dnia 01.06.2018 r. dokumenty aplikacyjne ulegną trwałemu zniszczeniu.

Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by