2018-03-30
Oferta pracy nr 2018/08 - Informacja z dn. 04.06.2018 o zakończonym procesie rekrutacji


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni
osobę na stanowisko REFERENTA w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych

WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa pracy,
 • obsługa komputera,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych.

Dodatkowym atutem będzie: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne/studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.


UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Zakres obowiązków:prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników KCO, spraw związanych ze szkoleniami pracowników, spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Centrum.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 08/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 08/2018 na stanowisko: referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych" prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia 19.04.2018 r.

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Centrum) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Informacja z dnia 04.06.2018 r. o zakończonym procesie rekrutacji.

Zakończono proces rekrutacji na stanowisko referenta w Dziale ds. osobowych i organizacyjnych
(oferta pracy Nr 08/2018)

Jednocześnie informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 04.06.2018 r. złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane do dnia 18.06.2018 r. dokumenty aplikacyjne ulegną trwałemu zniszczeniu.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by