2018-03-07
Oferta pracy nr 2018/07


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni Technika medycznego - technika sterylizacji (1 etat) do pracy w Sterylizacji

WYMAGANIA
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – technika sterylizacji medycznej
 • uprawnienia typu E – do obsługi sterylizatorów, autoklawów, dezynfektorów medycznych

DODATKOWE WYMAGANIA
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność

UMIEJĘTNOŚCI
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 07/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie.

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko technika medycznego – technika sterylizacji w Sterylizacji prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii - ul. Raciborska 26, do dnia 31.03.2018r.

Niekompletne źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy)
Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by