2018-02-02
Oferta pracy nr 2018/04


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni
POŁOŻNE do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

WYMAGANIA:
 • wykształcenie kierunkowe położnicze: średnie lub wyższe,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,


DODATKOWE WYMAGANIA:
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

UMIEJĘTNOŚCI:
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 04/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 16.02.2018 r..

Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Katowickie Centrum Onkologii skontaktuje się telefonicznie z osobami wyłonionymi w procesie rekrutacji.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by