2018-01-24
Oferta pracy nr 2018/03 - Informacja z 05.03.2018 - o zakończonym procesie rekrutacji


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni osobę na stanowisko
SEKRETARKI MEDYCZNEJ (1 etat) do pracy w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (odcinek onkologiczny)

NASZE WYMAGANIA:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office), internetu oraz urządzeń biurowych,
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Dodatkowy atut:
Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • wykonywanie czynności (prac) dokumentacyjnych w szczególności w zakresie dokumentacji medycznej, statystycznej, administracyjnej związanej z działalnością Oddziału w tym wprowadzanie danych do systemu komputerowego;


WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 03/2018"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane załączone oświadczenie


Dokumenty aplikacyjne na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice,

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, do dnia 09.02.2018r.

Niekompletne źle wypełnione dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami oraz o wynikach naboru po zakończonym procesie rekrutacji będą umieszczone na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Informacja z dnia 23.02.2018 r. o osobach zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko sekretarki medycznej


Wykaz osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (oferta nr 03/2018):

Rozmowa kwalifikacyjna w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w dniu 26.02.2018r.
 • Cischowska Maria - godz. 12:00
 • Kapcia Aleksandra - godz. 12:15
 • Stajgli-Gromek Karolina - godz. 12:30
 • Stachowicz Patrycja - godz. 12:45
 • Błażejowska Iwona - godz. 13:00
 • Nowak Katarzyna - godz. 13:15Informacja z dnia 05.03.2018 r. o zakończonym procesie rekrutacji.

W wyniku naboru na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych (odcinek onkologiczny)
(oferta pracy Nr 03/2018)

osoby zakwalifikowane do zatrudnienia:
 • Pani Iwona Błażejowska

Jednocześnie informujemy, iż od dnia dzisiejszego tj. 05.03.2018 r. złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane do dnia 19.03.2018 r. dokumenty aplikacyjne ulegną trwałemu zniszczeniu.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy Oświadczenie Oświadczenie
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by