Archiwum postępowań przetargowych - rok 2016

2016-12-22
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii piersi – konsultacje, realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/
2016-12-22
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad preluksacyjnych w Poradni Preluksacyjnej
2016-12-19
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2016-12-16
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2016-12-14
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie leków 12 Pakietów
2016-12-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na transport zwłok
2016-12-09
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-12-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich udzielanych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-12-08
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej
2016-12-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na świadczenia pielęgniarskie w zakresie asysty przy badaniach EBUS dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
2016-12-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na przygotowywanie i rozpuszczanie leków cytostatycznych oraz wykonywanie nadzoru farmaceutycznego nad Pracownią Cytostatyków (w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta) dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-12-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania zadania Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń szpitalnych oraz Konsultanta ds. antybiotykoterapii w Katowickim Centrum Onkologii
2016-12-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego
2016-12-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń do badań i zabiegów wykonywanych w Katowickim Centrum Onkologii
2016-12-02
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
2016-12-01
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji histopatologicznych oraz udziału w konsultacjach lekarskich w Katowickim Centrum Onkologii realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/
2016-12-01
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej
2016-12-01
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ponadstandardowej opieki położniczej, nie będącej przedmiotem umowy pomiędzy Katowickim Centrum Onkologii a Narodowym Funduszem Zdrowia, wykonywaną na rzecz Pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej za odrębną opłatą
2016-12-01
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii
2016-11-28
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatów USG dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2016-11-25
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na wykonywanie bieżących napraw, ekspertyz, remontów oraz montażu aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Katowickiego Centrum Onkologii
2016-11-22
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro zakup i dostarczenie aparatów KTG
2016-11-21
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku
2016-11-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w ramach Oddziałów Katowickiego Centrum Onkologii
2016-11-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń do badań i zabiegów wykonywanych w Katowickim Centrum Onkologii
2016-11-09
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leku Pegfilgrastim
2016-11-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie limfoscyntygrafii dla potrzeb oznaczenia węzła wartowniczego w schorzeniach raka piersi oraz czerniaka złośliwego skóry
2016-11-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Katowickim Centrum Onkologii
2016-11-02
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie bezprzewodowego detektora promieniowania gamma
2016-10-27
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki na wezwanie w ramach Poradni Medycyny Pracy, Poradni Specjalistycznej, Oddziałów Szpitala
2016-10-27
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG
2016-10-26
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny zapewniający sprawność systemu PACS/RIS producenta Pixel Technology s.c. wraz z wszystkimi urządzeniami i oprogramowaniem
2016-10-26
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie czytnika kaset RTG do systemu do zdjęć rtg Fujifilm FCR
2016-10-25
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz na zdjęcia RTG
2016-10-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie limfoscyntygrafii dla potrzeb oznaczenia węzła wartowniczego w schorzeniach raka piersi oraz czerniaka złośliwego skóry
2016-10-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich udzielanych w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
2016-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej i konsultacji diabetologicznych na wezwanie
2016-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych na wezwanie
2016-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad neurologicznych w Poradni Neurologicznej i konsultacji neurologicznych na wezwanie
2016-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich udzielanych w Poradni Leczenia Bólu
2016-10-12
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie fabrycznie nowych serwerów i oprogramowania do wirtualizacji dla Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii
2016-10-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad dermatologicznych w Poradni Dermatologicznej
2016-10-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad geriatrycznych w Poradni Geriatrycznej
2016-10-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad neonatologicznych w Poradni Neonatologicznej
2016-10-11
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób piersi w Poradni Chorób Piersi
2016-10-07
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2016-10-07
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leku Olaparibum
2016-10-07
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny symulatora SIMULIX EVOLUTION SN ML072501049 firmy Nucletron
2016-10-06
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup upgrade (hardware) stacji roboczej systemu planowania leczenia Monaco
2016-10-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - zapewnienia opieki psychologicznej (porad psychologicznych) zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie: chemioterapii niestandardowej oraz programów zdrowotnych (lekowych)
2016-10-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad gastroenterologicznych i badań endoskopowych przewodu pokarmowego
2016-10-05
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na konserwację i naprawę dźwigów oraz automatów drzwiowych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
2016-10-04
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2016-10-04
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie bezprzewodowego detektora promieniowania gamma
2016-09-30
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatów KTG
2016-09-22
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 euro na przebudowę pomieszczeń: oddziału łóżkowego na 1 piętrze budynku byłego Oddziału Dermatologii dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej; na parterze budynku byłego Oddziału Dermatologii oraz Centralnej Izby Przyjęć dla potrzeb dwóch Pracowni USG, w formule "zaprojektuj i zbuduj” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy
2016-09-15
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskiego zabezpieczenia świadczeń anestezjologicznych w Bloku Porodowym zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.
2016-09-15
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii.
2016-09-15
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii - aplikacje brachyterapii HDR w technice "real time"
2016-09-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - specjalistycznych.
2016-09-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na wykonywanie konsultacji kardiologicznych na wezwanie w tym UKG dla pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii - Oddział Neonatologiczny.
2016-08-24
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2016-08-18
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i wdrożenie systemu centralnej rejestracji oraz telefonicznego centrum obsługi pacjenta (Call Center)
2016-07-29
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2016-07-27
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na serwis pogwarancyjny akceleratorów wysokoenergetycznych Synergy producenta Elekta
2016-07-27
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego
2016-07-26
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatury medycznej oraz osprzętu do aparatury medycznej
2016-07-25
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
2016-07-25
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na świadczenie usług transportu gospodarczego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
2016-07-22
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów szewnych
2016-07-22
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków Petruzumabum Trastuzumabum
2016-07-21
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie worków foliowych
2016-07-21
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów biurowych
2016-07-19
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie leków 2 Pakiety
2016-07-15
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny zapewniający sprawność systemu PACS/RIS producenta Pixel Technology s.c. wraz z wszystkimi urządzeniami i oprogramowaniem
2016-07-11
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie leków 235 Pakietów
2016-07-08
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 EURO na przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie termosowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Katowickiego Centrum Onkologii
2016-07-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego
2016-06-27
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie łóżek porodowych dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-06-27
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonywanie przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta, stołu terapeutycznego Polkam TBI będącego na wyposażeniu Katowickiego Centrum Onkologii, umożliwiających użytkowanie stołu
2016-06-24
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej
2016-06-24
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zestawów jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego
2016-06-15
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego, wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podawania cytostatyków
2016-06-14
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EURO na wykonanie dokumentacji dla 3 pakietów: remont pomieszczeń oddziału łóżkowego na 1 piętrze budynku Dermatologii na potrzeby oddziału Chirurgii Onkologicznej, remont pomieszczeń na parterze budynku Dermatologii oraz Centralnej Izby Przyjęć na potrzeby pracowni USG i remont pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego w budynku Ginekologii i Położnictwa, w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
2016-06-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie unieruchomień w obszarach głowy i szyi, klatki piersiowej, miednicy oraz materacy próżniowych z osprzętem i pompą do materacy
2016-06-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2016-06-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 6 Pakietów
2016-06-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na naprawę systemu do zdjęć RTG FCR producenta Fujifilm
2016-06-03
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie igieł medycznych, igieł do biopsji, igieł i zestawów do znieczuleń
2016-06-02
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Centrum
2016-05-31
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych, pielęgnacyjnych, myjących, czyszczących i konserwujących przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym
2016-05-20
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie sprzętu szpitalnego w podziale na pakiety dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-05-18
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatury medycznej
2016-05-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej w ramach Działu Anestezjologii w zależności od potrzeb Centrum
2016-05-13
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
2016-05-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - histopatologicznych dla pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii - Oddział Dermatologiczny Dziecięcy
2016-05-06
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów zużywalnych do biopsji pod kontrolą USG i RTG do aparatu Mammotome EX
2016-05-06
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach, w Zespole nr 2 Szpitalu Geriatryczno-Onkologicznym na potrzeby oddziału łóżkowego, izby przyjęć i pracowni RTG Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, ul. Raciborska 26 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy
2016-04-29
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na zabezpieczenie podłóg typu Tarkett (np. Megalit, Emitent) i inne oraz czyszczenie wykładzin antystatycznych na wezwanie Zamawiającego, przez okres 3 lat w pomieszczeniach Katowickiego Centrum Onkologii
2016-04-08
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na serwis pogwarancyjny akceleratora wysokoenergetycznego Synergy SN 152526 producenta Elekta wraz z systemem portalowym oraz systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta
2016-04-06
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej
2016-04-05
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Centrum
2016-04-01
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 EURO na drobne roboty budowlane - remonty w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
2016-03-31
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na odbieranie odpadów
2016-03-21
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych dla potrzeb Centrum
2016-03-21
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych
2016-03-18
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 Euro na zakup i dostarczenie fantomu wodnego
2016-03-11
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na usługi transportu sanitarnego dla Katowickiego Centrum Onkologii
2016-03-03
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 EURO na przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Katowickiego Centrum Onkologii
2016-03-01
Zapraszamy do konkursu ofert
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwane dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii - aplikacje brachyterapii HDR w technice "real time"
2016-02-19
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EURO na zakup i dostarczenie mebli i wyposażenia do pomieszczeń budynku Bloku Operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii
2016-02-17
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T
2016-02-16
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej
2016-02-15
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 7 Pakietów
2016-02-12
Zapraszamy do przetargu
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora/ów w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2016-02-01
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych
2016-01-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2016-01-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie leków 293 Pakiety
2016-01-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - specjalistycznych


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by