Archiwum postępowań przetargowych - rok 2015

2015-12-29
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów
2015-12-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń o powierzchni 158,76 m2 zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny
2015-12-21
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - specjalistycznych
2015-12-21
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy w tym przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich, badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) m. in. dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące w ramach "Poradni Medycyny Pracy" - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-12-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny akceleratora wysokoenergetycznego Synergy SN 152526 producenta Elekta wraz z systemem portalowym oraz systemem objętościowej weryfikacji ułożenia pacjenta
2015-12-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów zużywalnych do biopsji pod kontrolą USG i RTG do aparatu Mammotome EX
2015-12-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom
2015-12-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów
2015-12-14
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup sprzętu niezbędnego do rozbudowy systemu PACS/RIS producenta Pixel Technology s.c., rozbudowę systemu PACS/RIS producenta Pixel Technology s.c., serwis pogwarancyjny
2015-12-10
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii
2015-12-10
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych - mutacja KIT i PDGFRA - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-12-10
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji hematologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-12-08
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych
2015-12-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych histopatologicznych
2015-12-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania EEG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-12-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych wykonywanych przy bronchoskopii interwencyjnej oraz biopsji przezoskrzelowej węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
2015-12-01
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych w paczkach dla dzieci pracowników Szpitala
2015-11-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla potrzeb Szpitala
2015-11-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leku Dabrafenibum
2015-11-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie obsługi Pracowni Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Mammografii
2015-11-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-11-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 16 Pakietów
2015-11-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na transport zwłok
2015-11-18
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ponadstandardowej opieki położniczej
2015-11-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na przygotowywanie i rozpuszczanie leków cytostatycznych oraz wykonywanie nadzoru farmaceutycznego nad Pracownią Cytostatyków (w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta)
2015-11-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego
2015-11-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie druków
2015-11-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki - na wezwanie w ramach Poradni Medycyny Pracy, Poradni Specjalistycznej, Oddziałów Szpitala. "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-11-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych - zakres Diagnosty Laboratoryjnego
2015-11-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T
2015-11-09
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus oraz autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora - przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2015-11-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2015-11-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad w Poradni Leczenia Bólu - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-11-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych histopatologicznych
2015-10-30
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji dermatologicznych - ”Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2015-10-27
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie w zakresie wykonywania zadania Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Konsultanta ds. antybiotykoterapii w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-10-22
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej - konsultacje - na wezwanie "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-22
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bronchoskopii interwencyjnych oraz wykonywania biopsji przezoskrzelowych węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
2015-10-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji badań histopatologicznych i udziału w konsultacjach lekarskich w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/ "MAMMA" - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej w ramach Działu Anestezjologii w zależności od potrzeb Szpitala
2015-10-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej - konsultacje
2015-10-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób piersi w Poradni Chorób Piersi - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-15
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonywanie bieżących napraw, ekspertyz, remontów oraz montażu aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala
2015-10-15
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnego zabezpieczenia lekarskiego w Oddziałach Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii piersi - konsultacje, realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/ "MAMMA" - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy w ramach poradni chorób płuc i gruźlicy - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala
2015-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy w ramach poradni chorób płuc i gruźlicy - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii
2015-10-09
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-09
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w ramach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
2015-10-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji diabetologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji neurologicznych na wezwanie - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
2015-10-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji chirurgii urazowo-ortopedycznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych na wezwanie - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
2015-10-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń do badań i zabiegów - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad preluksacyjnych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na usługę czyszczenia instalacji wentylacji w czynnych obiektach Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-10-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie porad geriatrycznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-10-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz krwi kontrolnej do analizatora/ów i stacji uzdatniania wody
2015-10-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach poradni neonatologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-09-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie kardiomonitorów i defibrylatorów w podziale na 2 pakiety dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-09-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na przygotowywanie i dostarczanie worków z mieszaniną do żywienia pozajelitowego
2015-09-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26 ogłasza zamówienie na udzielanie zamówienia w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej oraz naczyniowej na wezwanie.
2015-09-15
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2015-09-14
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 EURO na przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-09-14
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz na zdjęcia RTG dla potrzeb Szpitala
2015-08-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny symulatora SIMULIX EVOLUTION SN ML072501049 firmy Nucletron
2015-08-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na przebudowę pomieszczeń na cele Pracowni Tomografii Komputerowej w budynku Centralnej Izby Przyjęć na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-08-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - specjalistycznych.
2015-08-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 EURO na zakup aparatu do brachyterapii HDR, w ramach programu zdrowotnego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" zadanie pn: "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" na potrzeby Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach i unowocześnienie aktualnie posiadanego aparatu HDR Gammamed.
2015-07-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 228 Pakietów
2015-07-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie artykułów biurowych
2015-07-27
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 EURO na przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie tacowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-07-24
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie worków foliowych
2015-07-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-07-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 EURO na zakup tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową)
2015-07-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na wykonywanie badań diagnostycznych laboratoryjnych - specjalistycznych
2015-07-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad geriatrycznych - ”Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2015-07-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na drobne roboty budowlane - remonty w obiektach Szpitala
2015-06-30
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny symulatora SIMULIX EVOLUTION SN ML072501049 firmy Nucletron
2015-06-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego
2015-06-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej dla potrzeb Szpitala
2015-06-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 11 Pakietów
2015-06-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
2015-06-10
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad w Poradni Leczenia Bólu - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-06-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji chirurgii urazowo-ortopedycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-06-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad gastroenterologicznych i badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroenterologiczne, kolonoskopia) - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2015-06-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2015-06-01
Badanie rynku
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, w ramach badania rynku zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto całodniowego wyżywienia pacjenta
2015-05-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych, pielęgnacyjnych, myjących, czyszczących i konserwujących przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Szpitala
2015-05-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie zakup i dostarczenie bilirubinometru i pulsoksymetru dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-05-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na zakup i dostarczenie zestawu dozymetrii in-vivo i zestawu do codziennych pomiarów dozymetrycznych
2015-05-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na opracowanie programu prac konserwatorskich rzeźby„Wiktoria Rzucająca Wieniec” oraz projektu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego szpitala z uwzględnieniem miejsca posadowienia rzeźby znajdującej się na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-05-20
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki - na wezwanie w ramach poradni medycyny pracy, Oddziałów Szpitala, "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-05-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2015-05-15
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2015-05-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podawania cytostatyków dla potrzeb Szpitala
2015-05-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) 3-kanałowego iniektora bezwkładowego do podawania kontrastu przy badaniach tomografii komputerowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-05-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii
2015-05-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy w ramach poradni chorób płuc i gruźlicy - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-04-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy w tym przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich, badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) m. in. dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące w ramach "Poradni Medycyny Pracy" - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-04-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach poradni neonatologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-04-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2015-04-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów szewnych
2015-03-27
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie obsługi Pracowni Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Mammografii
2015-03-20
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych
2015-03-18
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2015-03-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych dla potrzeb Szpitala
2015-03-10
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem
2015-03-09
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na odbieranie odpadów
2015-03-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na usługi transportu sanitarnego dla Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-02-27
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Szpitala
2015-02-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) 3-kanałowego iniektora bezwkładowego do podawania kontrastu przy badaniach tomografii komputerowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2015-02-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2015-02-13
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych na wezwanie - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
2015-02-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bronchoskopii interwencyjnych oraz wykonywania biopsji przezoskrzelowych węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia wraz ze znieczuleniem ogólnym
2015-02-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów oraz autoryzowany serwis analizatora/ów - przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2015-01-30
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny akceleratora wysokoenergetycznego Synergy SN 152006 producenta Elekta
2015-01-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 283 Pakiety
2015-01-27
Zapytania do SIWZ (02.02.2015)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie instalacji gazów medycznych ( tlen, sprężone powietrze, próżnia) w Sali Intensywnej Opieki Medycznej w Oddziale Geriatrycznym w formule "zaprojektuj i zbuduj"
2015-01-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych wykonywanych przy bronchoskopii inwazyjnej oraz biopsji przezoskrzelowej węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
2015-01-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom i serwisowanie wraz z kalibracjami posiadanego fantomu wodnego
2015-01-20
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych - nabiału dla potrzeb Szpitala
2015-01-20
Zmiana terminu składania ofert (02.02.2015)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej
2015-01-20
Zapytania do SIWZ (26.01.2015)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie klisz i odczynników rtg
2015-01-19
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by