Archiwum postępowań przetargowych - rok 2014

2014-12-30
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet nr 1 - konsultacje kardiologiczne w tym badania UKG, Pakiet nr 2 - konsultacje chirurgii naczyń w tym badania USG Doppler
2014-12-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób piersi w Poradni Chorób Piersi - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-12-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych -badania densytometryczne - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2014-12-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na przygotowywanie i rozpuszczanie leków cytostatycznych oraz wykonywanie nadzoru farmaceutycznego nad Pracownią Cytostatyków
2014-12-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania EMG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-12-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania próba tuberkulinowa - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-12-12
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji badań histopatologicznych i udziału w konsultacjach lekarskich w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/ "MAMMA", akredytowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS) - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-12-11
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii piersi - konsultacje, realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi /BREAST CANCER UNIT/ „MAMMA”, akredytowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS) - „Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2014-12-05
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie wyposażenia Apteki Szpitalnej
2014-12-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń do badań i zabiegów - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-12-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej w ramach Działu Anestezjologii w zależności od potrzeb Szpitala
2014-12-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji chirurgii klatki piersiowej
2014-12-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - ”Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”. Na obszarze: 24 – Śląskie (PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000-3 Usługi ambulatoryjne (ambulatoryjne świadczenia zdrowotne)
2014-12-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na transport zwłok
2014-12-01
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) kabiny bodypletyzmograficznej z opcją dyfuzji gazów i oprogramowaniem
2014-11-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla potrzeb Szpitala
2014-11-27
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na opracowanie programu prac konserwatorskich rzeźby "Wiktoria Rzucająca Wieniec" oraz projektu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego szpitala z uwzględnieniem miejsca posadowienia rzeźby znajdującej się na terenie Szpitala
2014-11-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie druków
2014-11-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w ramach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w zależności od potrzeb Szpitala
2014-11-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 7 Pakietów
2014-11-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus oraz autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora - przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2014-11-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji neurologicznych na wezwanie - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
2014-11-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurochirurgicznych na wezwanie - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
2014-11-24
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-11-24
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji chirurgii urazowo-ortopedycznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-11-24
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad preluksacyjnych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-11-19
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad geriatrycznych - ”Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”
2014-11-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych w paczkach dla dzieci pracowników Szpitala
2014-11-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych - zakres Diagnosty Laboratoryjnego
2014-11-05
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej
2014-10-30
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radioterapii
2014-10-30
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2014-10-15
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2014-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji diabetologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-10-14
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ponadstandardowej opieki położniczej
2014-10-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 5 186 000 EURO na budowę budynku Bloku Operacyjnego wraz z przebudową budynków istniejących w strefie stykowej w ramach inwestycji "Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego", przy ul Raciborskiej 27, 40-074 Katowice - Etap I
2014-10-10
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców dla potrzeb Szpitala
2014-10-09
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonywanie bieżących napraw, ekspertyz, remontów oraz montażu aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala
2014-10-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego fantomu wodnego Blue Phantom do najnowszej dostępnej wersji tzw. upgrade urządzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem sprzętowym i oprogramowaniem
2014-09-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych oraz automatów drzwiowych w obiektach Szpitala
2014-09-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zestawów jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Szpitala
2014-09-22
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych - laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala
2014-09-22
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na przeniesienie centrali sygnalizacji pożaru i przełożenie napowietrznie kabla komunikacyjnego sygnalizacji pożaru
2014-09-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie akcesoriów i części komputerowych dla potrzeb Szpitala (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 65 /2014)
2014-09-04
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na dostawę (zakup i dostarczenie) myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w jednym procesie (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 64 / 2014 )
2014-08-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych
2014-08-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz zdjęcia RTG
2014-08-20
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie oraz wniesienie do piwnicy Kuchni, ziemniaków jadalnych nadających się do dłuższego przechowywania, jakościowo dobrych, w ilości 21000 kg na okres zimowy dla potrzeb Szpitala
2014-08-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) Wideo Gastroskopu i Wideo Kolonoskopu z oprzyrządowaniem
2014-08-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie leków 12 Pakietów
2014-07-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/56/2014
2014-07-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji wentylacji w kuchni szpitalnej w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27. (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 57 / 2014 )
2014-07-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego
2014-07-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na przeniesienie centrali sygnalizacji pożaru i przełożenie napowietrznie kabla komunikacyjnego sygnalizacji pożaru
2014-07-14
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na remont zbiornika rezerwowego wody pitnej wraz z instalacją wodną w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2014-07-09
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie worków foliowych
2014-07-08
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 210 Pakietów
2014-07-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zadrukowanych kopert na dokumentację medyczną oraz na zdjęcia RTG dla potrzeb Szpitala
2014-06-27
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie zestawów medycznych, zestawów używanych w przypadku nietrzymania moczu
2014-06-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie artykułów biurowych
2014-06-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie filmów medycznych do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej dla potrzeb Szpitala
2014-06-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2014-06-23
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego
2014-06-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatu do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego
2014-06-05
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EUR na zakup i dostarczanie leku Aksytynib
2014-05-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207.000 EURO na dostawa (zakup i dostarczenie) zestawu do wykonywania wewnątrzoskrzelowej ultrasonografii połączonej z przezoskrzelową biopsją śródpiersia - EBUS (wideobronchoskop ultrasonograficzny z oprzyrządowaniem) wraz z wideobronchoskopem diagnostyczno-zabiegowym
2014-05-22
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie akcesoriów do napromieniania pacjentów
2014-05-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych, konserwujących, pielęgnacyjnych i czyszczących przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Szpitala
2014-05-20
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie ssaków medycznych
2014-05-19
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
2014-05-07
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich udzielanych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-05-05
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 26 Pakietów
2014-04-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-04-18
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie świeżych (nie mrożonych) artykułów żywnościowych - mięsa, wędlin, drobiu i podrobów dla potrzeb Szpitala
2014-04-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie monitorów medycznych - diagnostycznych do stanowiska opisowego "tomografia"
2014-04-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 EUR na dostawę (zakup i dostarczenie) myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w jednym procesie
2014-04-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
2014-04-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie gazów medycznych dla potrzeb Szpitala
2014-04-01
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, zwany dalej Udzielającym Zamówienia, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykładów o warunkach i metodach znieczulenia w trakcie porodu w Szkole Rodzenia - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2014-03-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku przeznaczony do przygotowania i podawania cytostatyków dla potrzeb Szpitala
2014-03-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych dla potrzeb Szpitala
2014-03-10
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie implantów ortopedycznych
2014-02-24
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup "Systemu informatycznego - księgowego" (w tym sprzętu zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ i oprogramowania) do obsługi zespołu finansowo-księgowego, sekcji płac, działu ds. osobowych i organizacyjnych oraz inwentaryzacji i jego wdrożenie wraz z udzieleniem licencji na czas nieoznaczony na oprogramowanie dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2014-02-24
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na usługi transportu sanitarnego dla Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2014-02-18
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatu rtg z ramieniem C z opcją obrazowania 3D
2014-02-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na odbieranie odpadów
2014-02-07
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie ssaków chirurgicznych, optyki Hopkinsa
2014-02-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO zakup i dostarczanie odzieży roboczej dla personelu medycznego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2014-02-06
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej
2014-02-04
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na dostawę respiratora transportowego
2014-01-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie komór jonizacyjnych typu Farmer
2014-01-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie elewacji budynku głównego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27
2014-01-30
Zapraszamy do przetrargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2014-01-30
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2014-01-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na kompleksowe utrzymanie czystości
2014-01-23
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania EEG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2014-01-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych - nabiału dla potrzeb Szpitala
2014-01-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 207 000 euro na zakup i dostarczanie leków 263 Pakiety
2014-01-17
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie akcesoriów i części komputerowych dla potrzeb Szpitala
2014-01-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, głasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach Działu Anestezjologii w zależności od potrzeb Szpitala
2014-01-10
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie implantów ortopedycznych
2014-01-08
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad geriatrycznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2014-01-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie klisz i odczynników rtg
2014-01-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów oraz autoryzowany serwis analizatora/ów - przeglądy, naprawy wraz z wymianą części


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by