Archiwum postępowań przetargowych - rok 2013

2013-12-30
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów szewnych
2013-12-17
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad diabetologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie akcesoriów i części komputerowych dla potrzeb Szpitala
2013-12-16
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach Działu Anestezjologii w zależności od potrzeb Szpitala
2013-12-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-11
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w ramach Oddziałów Szpitala
2013-12-11
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób piersi w Poradni Chorób Piersi - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - kompleksowe badania urodynamiczne z profilometrią cewkową - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2013-12-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-06
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-03
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń do badań i zabiegów - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-03
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji neurologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-03
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacje w zakresie neurochirurgii - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2013-12-03
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji chirurgii urazowo-ortopedycznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-12-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie bonów towarowych dla potrzeb Szpitala
2013-12-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę loży laminarnej
2013-12-02
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i badań preluksacyjnych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2013-12-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na transport zwłok
2013-12-02
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie łóżek do intensywnej opieki medycznej, ssaków chirurgicznych, optyki Hopkinsa
2013-11-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus oraz autoryzowany serwis analizatora - przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
2013-11-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatu rtg z ramieniem C z opcją obrazowania 3D
2013-11-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie dwunastokanałowego aparatu EKG
2013-11-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 000 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 dla potrzeb Apteki szpitalnej
2013-11-26
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej14.000 EURO na zakup i dostarczanie bronchofiberoskopu diagnostyczno-zabiegowego oraz zestawu do diagnostyki bezdechu sennego, w podziale na 2 pakiety
2013-11-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczanie) respiratora transportowego oraz bronchofiberoskopu do intubacji w podziale na 2 pakiety
2013-11-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacje w zakresie chirurgii klatki piersiowej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-11-25
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i konsultacji diabetologicznych - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne"
2013-11-19
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych - świeżych warzyw i owoców dla potrzeb Szpitala
2013-11-19
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
2013-11-18
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad onkologicznych udzielanych w Poradni Onkologicznej - "Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne".
2013-11-18
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie aplikatora skanującego do laseroterapii i zestawu do krioterapii dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2013-11-14
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy
2013-11-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie aparatu do znieczulenia ogólnego
2013-11-07
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie druków
2013-11-05
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego linowego z napędem elektrycznym w istniejącym szybie windowym wraz z jego dostosowaniem w budynku Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Zespół nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 z demontażem istniejącego dźwigu wraz maszynownią, wentylacją, linami
2013-11-05
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie fantomu antropomorficznego i komór jonizacyjnych typu Farmer
2013-11-04
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczanie) foteli do podawania cytostatyków
2013-10-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2013-10-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych w paczkach dla dzieci pracowników Szpitala
2013-10-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na wykonywanie przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta, aparatów RTG będących na wyposażeniu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, umożliwiających użytkowanie aparatów
2013-10-24
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie leku Panitumumab
2013-10-21
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup energii elektrycznej
2013-10-03
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na wykonywanie bieżących napraw, ekspertyz, remontów oraz montażu aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala
2013-10-01
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 euro na zakup i dostarczanie leków 17 Pakietów
2013-09-17
Zapytania do SIWZ - 23.IX.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę, montaż, uruchomienie dźwigu szpitalnego linowego z napędem elektrycznym w istniejącym szybie windowym wraz z jego dostosowaniem w budynku Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Zespół nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 z demontażem istniejącego dźwigu wraz maszynownią, wentylacją, linami. (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 75 /2013)
2013-09-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie leku Acidum zoledronicum - Zomikos oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/73/2013
2013-09-16
Zapytania do SIWZ - 20.IX.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę( zakup i dostarczenie) wraz z instalacją i uruchomieniem centralnego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego – ciągłe KTG
2013-09-16
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jedn. użytku, materiałów medycznych – laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala (znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 76 /2013)
2013-09-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Szpitala
(znak sprawy: Szp.Leszcz./PN/ 72 /2013)
2013-09-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej14.000 EURO na zakup i dostarczanie monitorów medycznych – diagnostycznych do stanowiska opisowego „radiologia ogólna”.
2013-08-30
Ogłoszenie wyników postępowania - 24.IX.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 000 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w formule "zaprojektuj i zbuduj" na zasadzie "pod klucz"
2013-08-28
Ogłoszenie wyników postępowania - 25.IX.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie oraz wniesienie do piwnicy Kuchni, ziemniaków jadalnych nadających się do dłuższego przechowywania, jakościowo dobrych, w ilości 21000kg na okres zimowy dla potrzeb Szpitala
2013-08-28
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych dla potrzeb Szpitala
2013-08-01
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2013-08-01
Ogłoszenie wyników postępowania - 17.IX.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na wykonywanie przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta, aparatów RTG będących na wyposażeniu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, umożliwiających użytkowanie aparatów
2013-07-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na świadczenie usług transportu gospodarczego dla potrzeb Szpitala
2013-07-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na dostawę (zakup i dostarczenie) wraz z instalacją i uruchomieniem centralnego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego - ciągłe KTG
2013-07-02
Sprostowanie do Ogłoszenia Wyników Postępowania w zakresie Pakietu Nr 69 - 04.X.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 euro na zakup i dostarczanie leków 207 Pakietów
2013-06-25
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie akcesoriów i części komputerowych dla potrzeb Szpitala
2013-06-24
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 euro na zakup i dostarczanie leków 20 Pakietów
2013-06-13
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 euro na zakup i dostarczanie leków 20 Pakietów
2013-06-12
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz rękawic i fartuchów jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2013-06-11
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 000 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć na pracownię rtg w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w formule "zaprojektuj i zbuduj" na zasadzie "pod klucz"
2013-05-31
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2013-05-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie worków foliowych
2013-05-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie zestawów i łączników jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Szpitala
2013-05-29
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie preparatów do dezynfekcji i konserwacji endoskopów przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Szpitala
2013-05-27
Zapraszamy do przetargu
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego
2013-05-13
Zapytania do SIWZ (21.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 EURO na zakup przyspieszacza liniowego
2013-04-23
Zapytania do SIWZ (02.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2013-04-18
Ogłoszenie wyników postępowania - 20.V.2013r. / Zapytania do SIWZ (07.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na wykonywanie przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta, aparatów RTG będących na wyposażeniu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2013-04-18
Ogłoszenie wyników postępowania (26.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie gazów medycznych i technicznych dla potrzeb Szpitala
2013-04-16
Ogłoszenie wyników postępowania (16.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie kopert na zdjęcia RTG dla potrzeb Szpitala
2013-04-16
Ogłoszenie wyników postępowania (17.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie świeżych (nie mrożonych) artykułów żywnościowych – mięsa, wędlin, drobiu i podrobów dla potrzeb Szpitala
2013-04-08
Ogłoszenie wyników postępowania (19.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na ochronę obiektów i terenu, obsługę portierni Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2013-03-26
Ogłoszenie wyników postępowania (10.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
2013-03-26
Ogłoszenie wyników postępowania (15.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych, konserwujących, pielęgnacyjnych i czyszczących przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Szpitala
2013-03-22
Ogłoszenie wyników postępowania (09.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie leków 5 Pakietów
2013-03-22
Ogłoszenie wyników postępowania - 24.V.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na rozbudowę i przebudowę budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora na zasadzie "pod klucz", wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
2013-03-20
Ogłoszenie wyników postępowania (19.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych dla potrzeb Szpitala
2013-03-20
Zapytania do SIWZ; Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (29.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie artykułów biurowych
2013-03-19
Ogłoszenie wyników postępowania (05.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na odbieranie odpadów
2013-03-18
Ogłoszenie wyników postępowania (08.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
2013-03-18
Unieważnienie postępowania (26.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie implantów ortopedycznych
2013-03-14
Ogłoszenie wyników postępowania (22.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych porady lekarskie w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla pacjentów Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2013-03-14
Ogłoszenie wyników postępowania (27.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych
2013-03-12
Ogłoszenie wyników postępowania - 27.III.2013r.
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na usługi transportu sanitarnego dla Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego przy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach
2013-03-08
Ogłoszenie wyników postępowania (07.05.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup, dostarczenie, wniesienie i montaż mebli i wyposażenia (metalowe szafy lekarskie, szafy na leki, lodówki)
2013-03-07
Unieważnienie postępowania (03.04.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na ochronę obiektów i terenu, obsługę portierni Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach wraz z monitorowaniem systemów alarmowych
2013-03-05
Ogłoszenie wyników postępowania (14.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu
2013-02-15
Ogłoszenie wyników postępowania (12.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii
2013-02-04
Zapraszamy do konkursu ofert
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia zajęć i wykładów w Szkole Rodzenia
2013-02-01
Ogłoszenie wyników postępowania (01.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 euro na zakup i dostarczanie leków 21 Pakietów
2013-02-01
Ogłoszenie wyników postępowania (26.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych
2013-01-31
Ogłoszenie wyników postępowania (20.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 000 000 EURO na drobne roboty budowlane - remonty w obiektach Szpitala
2013-01-23
Ogłoszenie wyników postępowania (20.02.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na wykonywanie przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta, aparatów RTG będących na wyposażeniu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2013-01-18
Ogłoszenie wyników postępowania (11.02.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych - świeżych warzyw i owoców dla potrzeb Szpitala
2013-01-18
Ogłoszenie wyników postępowania (11.02.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych - nabiału dla potrzeb Szpitala
2013-01-16
Ogłoszenie wyników postępowania - 08.III.2013r. / Ogłoszenie wyników postępowania (01.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na kompleksowe utrzymanie czystości i wykonanie dezynfekcji w obiektach Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2013-01-16
Ogłoszenie wyników postępowania (08.02.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej
2013-01-16
Ogłoszenie wyników postępowania (25.03.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 200 000 euro na zakup i dostarczanie leków 12 Pakietów
2013-01-11
Zmiana terminu składania ofert (21.01.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, ul. Raciborska 26, zwany dalej Udzielającym Zamówienie, ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń medycznych w zakresie onkologii w ramach Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w zależności od potrzeb Szpitala zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami
2013-01-11
Ogłoszenie wyników postępowania (06.02.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie klisz i odczynników rtg
2013-01-09
Ogłoszenie wyników postępowania (31.01.2013)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 EURO na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora/ów oraz autoryzowany serwis analizatora/ów - przeglądy, naprawy wraz z wyminą części


W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by